Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün/yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün/yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Personel, Makine, Yazılım, Danışmanlık, Hizmet Alımları vd. proje ile ilgili giderlerdir. Belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde kurul tarafından belirlenir.

 

DESTEK TUTARI VE ORANI

 

Destek   Üst

Limiti

Geri Ödemesiz Destek / HİBE – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek / FAİZSİZ KREDİ – En fazla 700.000 TL

Proje Destek

Oranı

%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir). Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

 

 

Proje Başvuru Tarihleri : 07 Nisan – 17 Mayıs 2021

(Başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir