surdurulebilirlik

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik danışmanlığı, bir şirketin, kurumun veya organizasyonun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için, faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirerek sürdürülebilirlik uygulamalarının işletmeye entegrasyonu faaliyetidir.