Devlet Desteklerinin Planlanması ve Devlet Destekleri

Devletimiz, ülkemizde ve yurt dışında etkin ve yüksek katma değer sağlayacak firmalarla gücünü artırmayı istemektedir. İşte bu sebeple de girişimcisinden KOBİ’ye, büyük ölçekli işletmelere kadar işini büyütmek ve geliştirmek isteyen herkese vergi istisnaları, başvuru bazlı ve proje bazlı desteklerle (hibe, faizsiz kredi vb.) destek olmaktadır. Çok geniş bir yelpazede sunulan bu desteklerin takibi, mevzuatlarına uygun bir şekilde süreçlerinin yönetilmesi işi bu sebeple büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin bu işi profesyonel olarak takip etmelerinin zorluğundan dolayı işletmemiz, teşvik departmanı hizmeti ile doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşım ve süreçlerin profesyonel bir şekilde takip edilmesi hizmetini sunmaktadır.

Devletin Gücü ile Gücünüze Güç Katıyoruz!

Devlet destekleri danışmanlığı kapsamında ülkemizde fon veren kurumlar olan KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Ticaret Bakanlığı vb. hibe ve faizsiz kredi desteğinin yanı sıra Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanacak bir takım vergisel avantajlar da dahil olmak üzere müşterilerimizin bu fonlardan azami ölçüde yararlandırılmasını sağlıyoruz.