Yatırım Planlaması

Bir işletmenin önündeki yol haritasına göre, beklenen hedefleri dikkate alarak bütün ihtiyaçların detaylı bir şekilde incelenmesi ile alınan karardır. Bu kararın çerçevesinin çizilmesi, üretim yatırım kapasitesinin belirlenmesi, çalışanlara yönelik ihtiyaçlar, bina-inşaat, altyapı ve makine planlamasının her birini profesyonelce ele alma ve hepsine birden bütüncül bakarak yönetilmesi işidir. Bununla birlikte yeni ürün geliştirilmesi, Ar-Ge ve tasarım planlamasının da yapılarak işletmenin stratejilerine uygun adımların bir bütün olarak yönetilmesi ile bu yatırım için finansman ve devlet desteklerinin sağlanması da bu planlamada ele alınması gereken başlıklardır.