ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.

ERA PerMed 2021 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 30 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 14.12.2020 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri – Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları için Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıp alanında klinik, bilgisayar bilimi/tıbbi bilişim araştırmalarını kapsayan multidisipliner çalışmaların yanı sıra kişiselleştirilmiş tıbbın etik, yasal ve sosyal uygulamalarını içeren araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir.

Çağrının genel hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

  • Kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi,
  • Klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesi (özgün katkısının belirtilmesi durumunda pre-klinik ve sağlık ekonomisi araştırmaları da dahil edilebilir),
  • Akademi (üniversite, araştırma enstitüleri), klinik/halk sağlığı kuruluşları (hastaneler ve diğer sağlık hizmetlerine yönelik kuruluşlar) ve özel sektör kurum/kuruluşlarının (KOBİ, vb.) bir araya geldiği işbirliklerinin desteklenmesi.

ERA PerMed 2021 çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili aşağıda belirtilen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir:

  • Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar

Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar

Modül 1B: Klinik Araştırmalar

  • Araştırma Alanı 2:  Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Modül 2: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

  • Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetleri Uygulamaları

Modül 3A: Sağlık Ekonomisi Araştırmaları

Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Perspektif

ÖNEMLİ:

  • Proje başvurusunun “Modül 1B: Klinik Araştırmalar”, “Modül 2: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı” ve “Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Perspektif” modüllerini kapsaması zorunludur.
  • Proje başvurularında Modül 1A (Pre-klinik Araştırmalar) ve Modül 3A (Sağlık Ekonomisi Araştırmaları) modüllerinin yer alması zorunlu değildir.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 04.03.2021

2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 17.06.2021

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:

http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/

İlgili Kişi:
Dr. Emine DEREBAY YILDIZ
Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)
e-posta: [email protected]
Tel: 0312 2981195

ARDEB – 1071 program detayları için:
Ebru İMAMOĞLU
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: [email protected]
Tel: 0312 2981804

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir